Cayman 40 Black

Обем: 21 литра
Размер: 42 x 21,5 x 33см
Тегло: 8 кг
Осветление: 1 x 8 W
Цвят: Черен
Цена на аквариум:: 240 лв
Описание:

Аквариум CAYMAN
Производител: Ferplast, Италия

Гаранционен срок: 24 месеца

ОСВЕТЛЕНИЕ

Осветлението в аквариумите Cayman са проектирани да създадат най-добри условия на живот на растенията и рибите. Електронното захранване с осветление до самата повърхност на водата и рефлекторната чиния, осигуряват правилно осветление на аквариума с максимална безопастност и лекота за експлоатация и поддръжка. В сравнение с традиционното, електронното осветление гарантира:
- Ниска консумация на електроенергия, поради употребата на луминисцентно осветление.
- По-дълъг живот на лампите.
- По-стабилна светлина: най-близка до естествената слънчева светлина, без типичното за традиционното осветление трептене. 
- Изключително качество на светлината: до края на живота на пурата светлината е на своя максимум
- Електронното осветление произвежда по-малко топлина
- Безопастност: ако лампата изгори се включва електронната система за безопастност, която изключва захранването.

КАПАК

Позволява да бъде отварян до 95. Отваря се при едновременно натискане от двете страни на капака. По-голяма сигурност при тази система на отваряне на капака. Отвор на предната част на капака, през който се хранят рибките, при което се избягва отваряне на целия капак.
Горна рамка: Солидна рамка, на която може на различни места /от ляво, дясно или отзад/ да се постави филтриращата система.

ЧАСОВНИК

Часовник за автоматично включване и изключване на осветлението:

- сверяване на часовника по посока на часовниковата стрелка
- осветлението е включено когато игличките са навън, а в тези часове в които игличките са навътре осветлението е изключено
- има три позиции на часовника

Т – осветлението се контролира от часовника
OFF – осветлението е винаги изключено
ОN – осветлението е винаги включено

Важно! Помнете, че часовника трябва винаги да бъде сверяван след като е било изключвано ел.захранването.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ПОМПИТЕ И НАГРЕВАТЕЛЯ

Бутон за включване и изключване на помпата от ел.захранването, осигуряващ максимална сигурност. Бутона за включване/изключване на помпата може да се използва и когато се слага храна на рибките , за да не се получава циркулация на храната вътре в аквариума. На капака има места, където може да бъде счупена пластината и да се прокара кабел за въздух, CO2 и т.н.

ПУСКАНЕ НА АКВАРИУМА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Няколко правила за безопастност:
Преди да пристъпите към инсталиране на аквариума, моля прочетете тази инструкция внимателно, за да се избегне каквато и да е повреда:

- Уверете се, че напрежението във всички контакти не е повече от 220 V
- Аквариумът е само за употреба на закрито.
- Преди да включите кабела в ел.захранването напълнете аквариума с вода.
- Винаги изключвайте захранването преди да започнете каквито и да било ремонтни дейности.
- Водата трябва да бъде над минималното ниво и под максималното, което е отбелязано на предната част на филтриращата кутия
- Запомнете, че безопасно осветление се гарантира само ако пурите са добре затегнати.
- Лампите никога не трябва да бъдат потопени във вода.
- Захранващият кабел е от типа У, при повреда трябва да се извика специалист.
- Внимавайте да не разливате течност върху капака, защото там се намират електрически елементи.
- Никога не вадете нагревателя от водата, когато аквариума е включен към ел.захранващата мрежа.
- Преди да извадите нагревателя, изключето го от ел.захранването и го оставете да се охлади най-малко 10 минути.
- Проверявайте, дали страничните отвори на филтриращата система не са запушени.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АКВАРИУМА

- Аквариумът трябва да бъде поставен върху твърда равна повърхност /например шкаф/.
- Аквариумът не трябва да бъде изложен на директна слънчева светлина, за да се избегне появата на нежелани ефекти.
- Аквариумът трябва да бъде далече от други ел.уреди за отопление
- Захранващият кабел, не трябва да бъде обтегнат, за да се избегне попадане на капка вода по него в ел.захранващата мрежа.

ОБОРУДВАНЕ НА АКВАРИУМА

Филтърът може да бъде поставен в аквариума в три различни положения /от ляво, от дясно и отзад/. На капака има кутия, в която стои захранващият кабел. При класическия вариант кабелите трябва да бъдат прокарани през отворите на капака. Пурите трябва да се стегнат добре преди да се пусне осветлението. Термометъра се залепя от външната страна на аквариума на видимо място.
Съветваме Ви да се слага дъно в аквариума, като размера на камъните да бъде с размер не по-малък от 2-3 см. За оборуване на аквариума Ви съветваме да използвате услугите на специалист. При пълненето а аквариума с вода, поставете върху дъното чиния на която да изливате, за да не се разпръсква материала, изполван за основа. Съветваме Ви да напълните аквариума 50/50 / 50 % вода от чешмата и 50 % престояла вода /. Температурата в аквариума е различна в зависимост от растенията и рибките които живеят в него. Препоръчваме Ви осветлението в аквариума да работи 8 часа на ден, а при растения, които имат по-труден растеж до 9-10 часа на ден.

Преди да се аранжира аквариума Ви препоръчваме водата да престои няколко дни в аквариума без да работи осветлението, за да може да се стабилизира и избистри. След аранжирането на аквариума с растенията и преди пускането на рибките е добре да минат отново около 5-6 дни. Преди да се поставят рибките в аквариума трябва да бъдат направени няколко теста, които може да закупите от специализираните магазини и по съвет на специалист, който ще Ви каже каква е идеалната температура на водата, твърдост и т.н в зависимост от растенията и рибките в аквариума. Тези тестове трябва да се повтарят редовно. През периода на образуване на бактериална флора в аквариума е добре всеки ден да слагат малко количество храна. След като пуснете рибките, сложете и другата бактериална капсула /например за Cayman 50,60,80 – една капсула при стартиране на аквариума и една след пускане на рибките/, а за Cayman 110 /2 капсули при стартиране и 2 при пускане на рибките/. Съветваме Ви да не пускате много риби наведнъж, а постепенно да го допълвате.

ПОДДРЪЖКА НА АКВАРИУМА

- При необходимост, дъното се почиства със специална вакумна помпа.
- Добавя се деминализирана вода винаги когато водата спадне до минимума, отбелязан на филтриращата кутия. Запомнете, че нивото на водата винаги трябва да бъде между минималното и максималното. 
- Заменяйте между 5 и 10 % от водата с престояла вода най-малко веднъж месечно.
- Почистването на стъклото на аквариума отвън става с гъба без никакви препарати и се подсушава с кърпа.
- Вътрешната страна на стъклото се почиства с магнетична гъба, която се продава в специализираните магазини.
- Сменяйте осветителните тела най-малко веднъж годишно, за да се постигне максимален спектър на осветлението.

СМЯНА НА ЛАМПИТЕ

- Изключете се от ел.захранващата мрежа.
- Отвивийте притегателните шайби.
- С въртеливи движения извадете пурата.
- Поставете новата пура по същия начин и завийте притегателните шайби.

Важно! Ако една от двете пури изгори ще изгаснат и двете.

ПОДДРЪЖКА НА ФИЛТРИРАЩАТА СИСТЕМА

За поддръжка на филтриращата система Ви препоръчваме:

- Най-малко на 2-3 седмици да се изваждат и измиват всички механични гъби за филтрация. Внимавайте при връщане на гъбите това да става в същия ред.
- Смяна на всички механични елементи за филтрация най-малко на 6 месеца .
- Процедурата за адсорбиращата филтрация е същата както за механичната /измиване на 2-3 седмици веднъж и смяна най-малко на 6 месеца/.
- Ако рибките се разболеят в аквариума и има период на лечение, адсорбиращата гъба трябва да се извади от аквариума и след това да бъде заменена с нова.
- Трябва да се почиства и филтрираща кутия, в която са поставени филтриращите елементи.
- Проверявайте и почиствайте помпата най-малко веднъж месечно, което става по следния начин:
1. изключете помпата и нагревателя от ел.захранващата мрежа
2. махнете капака и извадете помпата заедно с адсорбиращата гъба
3. освободете адсорбиращата гъба и тръбата, която влиза в помпата.
4. отворете помпата отстрани където се намира ротора, който е на магнит.
5. извадете ротора и почистете гнездото и самия ротор с памук и вода, но без никакви препарати.

Важно!!! Биологичните материали не трябва да бъдат мити, защото те са населени с полезни бактерии, но ако решите да ги измиете, това трябва да стане с вода от аквариума.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Ferplast дава 2 години гаранция за помпите и 1 година гаранция за нагревателя. Гаранцията покрива само фабрични дефекти и включва техния ремонт или смяна. Гаранцията не покрива повреди или дефекти причинени от нехайство, износване, неправилно използване, прегряване, неправилен ремонт извършен от неспециалист , не съобразяване с инструкцията за екплоатация.
Флуорисцентните лампи, стартер /където е включен/, гъби и филтриращи материали не са включени в гаранцията. Гаранцията включва помпата, нагревателя и часовника.
В случай на рекламация, продукта трябва бъде изпратен заедно с попълнената гаранционна карта, на адреса на производителя. Условие за признаване на гаранцията е съгласуване на датата на производство на уредите и датата вписана в гаранционната карта. Гаранцията не се поема, в случай, че сте използвали резервни и филтриращи елементи на друга фирма освен на Ferplast. 

Във всяка опаковка Вие ще намерите :
- Cayman аквариум изцяло оборудван с осветление, филтър, помпа, нагревател и часовник /при аквариумите от серията Professional/
- Капсули за първоначално стартиране /специални капсули ускоряващи производството на бактерии в биологичния филтър./
- Външен термометър/стикер/
При отваряне на опаковката проверете дали всички части са здрави /осветление, нагревател, стъкло и пластмасови части/. Ferplast използва здрава картонена опаковка, а също така проверява всеки аквариум по отделно, но Ви съветваме също да проверите, че няма никакви повреди причинени при транспортиране или складиране.

BLUWAVE /ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА/05 И 07 

Три етапа на филтрация и пет места за филтриране в пълната система на филтрация, помпа и нагревател.

НАГРЕВАТЕЛ

Гарантира ефективен контрол на температурата на водата в аквариума. За целта завъртете бутона на желаните градуси. Лесно почистване на мястото определено за нагревателя.

Механична филтрация
Две синтетични гъби, с различна порьозност, осигуряващи механичната филтрация. За да ги извадите от филтъра, издърпайте нагоре.
Биологична филтрация
Осъществява се благодарение на керамичните кръгове и пластмасовите топчета, подходящи за развитието на бактериална микрофлора, необходима за окисляването на всички химични вещества, замърсители, и пречистването им. 
Адсорбираща филтрация
Гъба съдържаща активен въглен за адсорбция на ароматните и оцветени компоненти, осигуряващ максимална прозрачност на водата.
Помпа BluPower
Центрофужната помпата вкарва водата във филтъра с постоянна скорост и осигурява стабилност на филтрацията.

BlueWave05/07

1. тяло
2. връзка
3. тръба за връщане на водата в помпата
4. касети за биологичния филтър
5. адсорбиращ филтър
6. помпа
7. капак на филтъра
8. регулируемa циркулационна дюза
9. кошница
10. нагревател
11. механичен филтър (едра гъба)
12. механичен филтър (фина гъба)
13. подвижна преграда
14. решетка за влизане на вода във филтъра

Голяма Снимка: Cayman 40 Black
Втора снимка: Cayman 40 Black
Сподели в:

Кой е тук

В момента има 12 посетителя в сайта

Свържете се с нас:

Email :